ทำความสะอาด

บริษัททำความสะอาดที่คุณไว้วางใจ

พนักงานทำความสะอาดมืออาชีพ

ยินดีพร้อมบริการทุกท่านค่ะ

บริษัทเพอร์เฟค คลีน แอนด์ แคร์ จำกัด ก่อตั้ง 14 กุมภาพันธ์ 2543 และเริ่มดำเนินธุรกิจจัดส่งแม่บ้านคนไทย ไปตามสำนักงาน (ไม่มีต่างด้าว ) และซักพรม

15 ปี ที่เราเป็น “บริษัททำความสะอาด” ที่มุ่งมั่น ให้บริการเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทพอใจ

  • คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อใช้บริการของบริษัทแล้วจะได้
  • การแทนงาน 100 % กรณีลากิจ ลาป่วย เพราะบริษัทจ้างสแปร์แทนงาน 10 % ของพนักงานที่จัดส่งแล้วทั้งหมด เตรียมไว้เพื่อการแทนงาน
  • ได้แม่บ้านคุณภาพตรงตามที่คุณลูกค้าต้องการ เพราะบริษัทเน้นจัดหา แม่บ้านสำนักงาน ที่ซื่่อสัตย์ มารยาทดี และฝึกอบรมให้ทำงานเป็น
  • ปัญหาอื่นๆไม่มี เพราะบริษัทไม่เคยมีปัญหา เรื่องการจ่ายค่าแรงไม่ตรง จ่ายค่าแรงไม่ครบ และบริษัทไม่เคยมีปัญหากับ สำนักงานประกันสังคม กรมแรงงาน ตั้งแต่เปิดกิจการ
  • แม่บ้านสำนักงานอยู่ได้กับค่าครองชีพ ณ ปัจจุบัน เพราะบริษัทจ่ายค่าแรงแม่บ้านทำความสะอาดสูงถึงวันละ 350 บาท และสวัสดิการอื่นๆเพรียบ

 

นพสิทธิ์ เจตสินไพศาล
กรรมการผู้จัดการ

วทบ.การแพทย์ จุฬาฯ


บริษัทรับทำความสะอาด

บริษัททำความสะอาดที่เน้นการจัดหาแม่บ้านทำความสะอาด และฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

แม่บ้านทำความสะอาด