บริการแม่บ้านประจำสำนักงาน ( ไม่มีต่างด้าว ) ในเขตกรุงเทพมหานคร

บริการซักพรม สำนักงาน แบบมืออาชีพ

เรามีแม่บ้านสำนักงานที่ผ่านการจัดหาและการฝึกอบรม เตรียมไว้บริการท่าน

บริการที่เราไม่ได้รับ แม่บ้านประจำบ้าน ดูแลผู้ป่วย คนชรา พี่เลี้ยงเด็ก

18 ปี ที่เราเป็น “บริษัททำความสะอาด”
ที่มุ่งมั่นให้บริการเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทพอใจ

คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อใช้บริการของบริษัทแล้วจะได้

การพูดคุยสื่อสารกันรู้เรื่องเพราะบริษัทใช้แม่บ้านคนไทยเท่านั้น

การแทนงานได้เกือบ 100 % กรณีลากิจ ลาป่วย เพราะบริษัทจ้างสแปร์แทนงาน 10 % ของพนักงานที่จัดส่งแล้วทั้งหมด

แม่บ้านคุณภาพตรงตามที่คุณลูกค้าต้องการ เพราะบริษัทเน้นจัดหา แม่บ้านสำนักงาน ที่ซื่่อสัตย์ มารยาทดี และฝึกอบรมให้ทำงานเป็น

บริษัทที่ตั้งใจให้บริการ มาดูแลท่าน จากประวัติอย่างยาวนานที่บริษัทตั้งใจบริการ ทำให้บริษัทไม่เคยมีปัญหากับกรมแรงงาน หรือประกันสังคม บริษัทไม่มีการฟ้องร้องอื่นใดเลย เพราะตั้งใจทำงานอย่างตรงไปตรงมาทุกเรื่อง

แม่บ้านที่มีค่าแรงสูง และสวัสดิการครบ คุณลูกค้าไม่ต้องให้เงินพิเศษอื่นๆอีก เพราะบริษัทจ่ายค่าแรง 375 บาท และสวัสดิการอื่นๆอีกเพรียบ